Các bác cho em ý kiến với …. Từ hôm qua đến giờ em mặc cho boss nhà em cái áo mà nó

119

Các bác cho em ý kiến với ….
Từ hôm qua đến giờ em mặc cho boss nhà em cái áo mà nó ngồi nguyên 1 chỗ cả ngày zời không di chuyển 1 bước. Xong mặt còn hờn dỗi nữa. Bỏ cả ăn .