Now Reading
Chăm nom được 2 tuần, nay lớn nhiều rồi Có ba mẹ nào đăng ký nhận nuôi k ạ? Mình chỉ có

Chăm nom được 2 tuần, nay lớn nhiều rồi Có ba mẹ nào đăng ký nhận nuôi k ạ? Mình chỉ có

Chăm nom được 2 tuần, nay lớn nhiều rồi
Có ba mẹ nào đăng ký nhận nuôi k ạ?
Mình chỉ có khả năng cứu, k có khả năng nuôi thêm
2 anh em cùng bầy 1 trai 1 gái nha cả nhà
Mong 2 con sớm có nhà mới
#Tini
#ChoBanCoQ3

View Comments (6)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2016 phunudoday.com - All Rights Reserved.

Scroll To Top