Now Reading
Cứu trẫm sen ơi…. Chơi hơi ngu thôi… Lỡ lầm lần này thôi… Cứu trẫm xuống đeeee….

Cứu trẫm sen ơi…. Chơi hơi ngu thôi… Lỡ lầm lần này thôi… Cứu trẫm xuống đeeee…. Trẫm đói….😌😌
P/s: kêu muốn khang cái họng lun, tìm nát nước tưởng theo trai rồi…. Ngó lên cái hú hồn…. Nó lên đc mà méo pit đường xuống…

View Comments (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2016 phunudoday.com - All Rights Reserved.

Scroll To Top