Now Reading
Hôm trước tên này đi lạc vào nhà e trong tình trạng sốt cao. E cho ăn và đi bác sĩ, khỏe

Hôm trước tên này đi lạc vào nhà e trong tình trạng sốt cao. E cho ăn và đi bác sĩ, khỏe rồi thì có âm mưu bắt e làm sen luôn.
Xin các cao nhân chỉ điểm dùm e, đây là giống mèo gì.
Đặc điểm nhận dạng như hình.
Tính cách tăng động, chảnh mèo, hay ăn hay ngủ lười làm

View Comments (10)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2016 phunudoday.com - All Rights Reserved.

Scroll To Top