Now Reading
Ko liên quan cơ mà em mình nhặt đc ẻm này, thì cho mình hỏi nó có phải hamster ko hay là

Ko liên quan cơ mà em mình nhặt đc ẻm này, thì cho mình hỏi nó có phải hamster ko hay là

278525266214672_707611056639422

Ko liên quan cơ mà em mình nhặt đc ẻm này, thì cho mình hỏi nó có phải hamster ko hay là chuột bình thường vậy mấy bạn.
Ad duyệt giúp ☺️

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (49)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top