Mày mắng tao hả sen Chắc hết thương tao rồi

110

Mày mắng tao hả sen
Chắc hết thương tao rồi 😢😢😢