Mng ơi, khi đem mèo về nhà, cần làm sao để nó quen mình ạ, mèo nhà e đem về nó toàn chui

2

Mng ơi, khi đem mèo về nhà, cần làm sao để nó quen mình ạ, mèo nhà e đem về nó toàn chui vào góc trong gầm giường chốn thôi ạ, em xin tips cho người mới nuôi vs ạ