Mọi người cho mình hỏi, nếu bây giờ mình đi triệt sản mèo thì nó có bị một số vấn đề sau

130

Mọi người cho mình hỏi, nếu bây giờ mình đi triệt sản mèo thì nó có bị một số vấn đề sau đó không ạ :< mèo nhà mình đc 7 năm rồi mà năm nào cũng đẻ 3 lứa. Thì 2 lứa trước nó nuôi con không tốt, chắc cũng vì già rồi, nên con nó chết hết. Mình muốn đi triệt sản đẻ mỗi lần nó đẻ không phải khổ nữa với cả ngăn cho nó không đi ra ngoài nhiều.