Mọi người ơi cho em hỏi.Bé nhà em dạo gần đây rất hăng săn chuột, nhưng săn xong bé ăn

3

Mọi người ơi cho em hỏi.Bé nhà em dạo gần đây rất hăng săn chuột, nhưng săn xong bé ăn luôn chuột ạ. Em rất hoang mang, có phải bé đang tiến hoá từ mèo thành cọp không ạ?
(Bé nhà đang có bầu ạ)