Nhà đông con thấy khổ làm sao. Sen nào thương cho em gửi nuôi dùm, chứ chúng nó ăn tàn

2

Nhà đông con thấy khổ làm sao. Sen nào thương cho em gửi nuôi dùm, chứ chúng nó ăn tàn phá hoại quá😔