Thanh niên dễ tử vong vào mùa hè

10
Thanh niên dễ tử vong vào mùa hè

Các chuyên gia của Trường cao đẳng Hoàng gia London (Anh) đã xem xét dữ liệu của 85.854.176 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian từ năm 1980-2016. Các trường hợp tử vong nói chung (vì bất kỳ lý do nào) ở đàn ông từ 45 tuổi trở lên và phụ nữ từ 35 tuổi trở lên đạt mức cao nhất vào tháng 12, tháng Một hoặc tháng Hai và ở mức thấp nhất từ tháng Sáu đến tháng Tám.

Trái lại, những trường hợp tử vong nói chung đạt mức cao nhất vào tháng Sáu và tháng Bảy đối với nam giới từ 5-34 tuổi. Những trường hợp tử vong do thương tích cao nhất vào mùa hè đối với cả đàn ông lẫn phụ nữ dưới 45 tuổi. Trong quá trình theo dõi trong 37 năm, các chuyên gia nhận thấy những khác biệt phần trăm trong tỷ lệ tử vong theo mùa thay đổi rất ít đối với những người từ 45 tuổi trở lên.

Điều đáng ngạc nhiên là những xu hướng theo mùa này độc lập với yếu tố địa lý, vốn rất đáng kể nếu xét đến những khác biệt về nhiệt độ tại những khu vực được nghiên cứu trên khắp nước Mỹ.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san eLife.

Quang Nguyễn

Tổng hợp