Lấy chồng kém 7 tuổi, cách nhau 1 vạn km, nhưng người phụ nữ này vẫn cảm thấy hạnh phúc nhờ…

17

 

Theo afamily