Now Reading
Trên đời có nhiều kiểu thông minh, bạn là người giỏi giải quyết chuyện khó hay sở…

Trên đời có nhiều kiểu thông minh, bạn là người giỏi giải quyết chuyện khó hay sở…

Trên đời có nhiều loại thông minh, không chỉ đơn giản được định nghĩa là người “nảy số nhanh”, giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý mà còn có nhiều loại thông minh khác như thông minh về mặt cảm xúc hay nhận thức tốt bản thân cũng là một dạng thông minh. Vậy bạn thuộc kiểu thông minh gì? Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

(* Thông tin chỉ mang tính chất giải trí)

 

See Also

Tổng hợp

Scroll To Top