Cười rung rốn: Nếu khách xấu xấu thì phải chào là ông chủ

45

Theo VietNamnet