Now Reading
Elon Musk muốn dùng 1.000 phi thuyền để xây dựng thành phố đầu tiên trên sao Hỏa.

Tổng hợp

© 2016 phunudoday.com - All Rights Reserved.

Scroll To Top