Now Reading
‘Nếu không nói được lời nào tốt đẹp thì nên im lặng’: Đạo lý đơn giản là thế, tại sao một nghệ sỹ có tầm như Lưu Thiên Hương không hiểu?

‘Nếu không nói được lời nào tốt đẹp thì nên im lặng’: Đạo lý đơn giản là thế, tại sao một nghệ sỹ có tầm như Lưu Thiên Hương không hiểu?

Tổng hợp

Scroll To Top